welkom

Rooster van aftreden

Voor ons Rooster van Aftreden, klik hier.

Wij hebben, om een goed en gelijkmatig verloop te krijgen, de jaren waarin de verschillende afgevaardigde(n) aftredend is (zijn) niet gelijk laten lopen.
Mocht een bestuurslid eerder afscheid nemen dan kan hiervoor een andere afgevaardigde benoemd worden. Zij / hij zal dan voor de resterende looptijd worden aangesteld.
De aanstellingen worden steeds tijdens de jaarvergadering in maart/april officieel. Een afgevaardigde kan als aspirant bestuurslid echter al eerder deelnemen binnen het bestuur van het SBV.

Het streven is steeds dat een van de leden van de aangesloten bonden als afgevaardigde deze taak op zich neemt zodat we over en weer goed geïnformeerd worden / blijven.

Zoals eerder met de bonden afgesproken, kunnen bij afwezigheid van een afgevaardigde van een bond eventuele bondsvacatures ook worden vervuld door een onafhankelijk persoon aan te stellen.
Wij zullen de desbetreffende bond hiervan vanzelfsprekend tijdig op de hoogte stellen.