welkom

Projecten 2016

1 - Onderzoek de verschillende woonvormen en de benodigde zorg

Onderzoek de aanwezige, de geplande en de gewenste woonvormen voor senioren binnen Valkenswaard. Geef ook aan welke zorg bij deze woonvormen geboden wordt of wenselijk is.

Organiseer een informatie avond voor alle senioren waar diverse organisaties zoals gemeente, Woningbelang, Valkenhof, makelaar informatie geven over woonvormen met zorgcomponent.

2 - Versoepeling regelgeving (particulier) rondom initiatieven in wonen en zorg

Onderzoeken welke huidige regelgeving de initiatieven om wonen en zorg te koppelen negatief beïnvloeden of beperken. Bekijk of en zo ja hoe deze negatieve invloeden en/of beperkingen opgeheven kunnen worden.

3 - Bevorderen klussendiensten en repaircafés

Inventariseren huidige klussendiensten en reparatiemogelijkheden. Aangeven of dit voor uitbreiding/ verbetering in aanmerking komt.

4 - Veiligheid binnen woning (hang-sluitwerk; open ramen/deuren; vloerkleden; signaleringen (CO2); brandmelders; domotica

Onderzoek de behoefte aan voorlichting en/of ondersteuning op dit gebied.

5 - Training van senioren in gebruik van vervoersmiddelen-verkeersreglementen

Inventariseer de huidige mogelijkheden en onderzoek de behoefte.

6 - Hoe moet de groeiende ‘grijze golf’ begeleid/geïnformeerd/getraind worden zodat ze maatschappelijk kunnen blijven participeren

Onderzoek wat ‘de senior ‘ nodig heeft om maatschappelijk te kunnen participeren.

Onderzoek welke begeleiding, informatie en training dan gewenst en/of nodig is.

7 - Buurt-wijkzorg/vertrouwenspersoon

Onderzoek welke zorg in buurt/wijk al dan niet met hulp van een vertrouwenspersoon aanwezig is en welke nog gewenst /nodig is.

8 - Inventarisatie activiteiten voor senioren binnen Valkenswaard. Activiteiten mbt welzijn, zorg en hulp

Stel een brede wegwijzer op voor senioren.