welkom

WG Wonen en Dienstverlening (incl. Vervoer)

Doel en taakstelling
De werkgroep Wonen en Dienstverlening (incl. vervoer) heeft ten doel bestaande en voorgestelde plannen op het gebied van wonen, van dienstverlening in het algemeen en van vervoer in het bijzonder, te analyseren en te zoeken naar nieuwe mogelijkheden op deze terreinen. De werkgroep houdt het SBV hiervan op de hoogte, bereidt zowel gevraagd als ongevraagd SBV-adviezen aan het college van B & W voor en zorgt voor de formulering hiervan.
De werkgroep onderhoudt hiertoe contacten met uitvoerende instanties zoals bijv. Woningbelang en het SRE, en belangenbehartigingsinstanties zoals bijv. het Platform Gehandicapten.
Voor de deskundigheidsbevordering nemen de leden deel aan bijeenkomsten en conferenties, en indien mogelijk aan trainingen en workshops.

Werkwijze en werkplan
De werkgroep vergadert standaard 1 x per twee maanden en zoveel vaker als nodig blijkt te zijn.
De werkgroep houdt zich bezig met
Wonen: - Domotica
Vervoer: - Taxivervoer