welkom

WG Communicatie en Seniorenmarkt

Doel en taakstelling

De Werkgroep Communicatie heeft ten doel de Valkenswaardse senioren op de hoogte te houden van het ouderenbeleid zoals dat door de gemeente Valkenswaard wordt gevoerd.
De middelen die de werkgroep hiertoe heeft, zijn: publikatie op de SBV-website, publikatie in de plaatselijke dag- en weekbladen en door middel van informatiefolders.
De Werkgroep Seniorenmarkt is verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijks (in de maand oktober) terugkerende Seniorenmarkt in de Hofnar in Valkenswaard.
De werkgroep bereidt dit evenement voor door acquisitie, selecteren en uitnodigen van standhouders, het verzorgen van publiciteit enz. en verzorgt de aansturing van zowel deelnemers als beschikbare (bestuurs)leden op de dag zelf.