welkom

Werkterrein

Het SeniorenBelang Valkenswaard houdt zich bezig met alle zaken die voor deze leeftijdsgroep de aandacht vragen. In wezen zijn dat allemaal de gewone, algemene onderwerpen uit de samenleving, maar komen ze voor de ouder wordende mens in een ander perspectief. Dan is toegesneden aandacht gewenst.

Het SBV staat altijd open voor verzoeken om zich over een bepaald onderwerp te buigen, van wie dan ook. Schroom dus niet contact op te nemen indien u hulp zoekt of een misstand constateert.

Alle aandachtsvelden worden plenair bij het SBV doorgesproken. De praktische aanpak en uitwerking ligt meestal bij een werkgroep, die daarvoor in het leven wordt geroepen.

Sommige onderwerpen blijven voortdurend deel uitmaken van het maatschappelijk speelveld van senioren en daar zijn vaste werkgroepen voor. U leest erover als u doorklikt op "Werkterrein". De aandachtsvelden en hoe deze zijn ingedeeld staat hier beschreven.