welkom

Website adressen (uitsluitend ter informatie)

Cordaad - www.cordaadwelzijn.nl/wat-wij-doen-in/valkenswaard/
Dagopvang Valkenhof - www.valkenhof.com/dagcentra/locaties-dagcentra
Dagopvang ZorgMed De Ont-Moeting - www.zorgmed.nl
Dagopvang Zuidzorg - www.zuidzorg.nl
Dokterspost Valkenswaard (SHoKo) - www.shoko.nl
Dorpsinitiatief Borkel en Schaft - www.dorpsinitiatiefbes.nl/
Gecoordineerd Ouderenwerk De Kempen - www.ouderenwerkdekempen.nl
Gemeente Valkenswaard - www.valkenswaard.nl
GGD Zuidoost-Brabant - www.ggdbzo.nl/
Hulpmiddelen voor zelfstandig thuis blijven wonen - www.zelfstandigthuis.nl
KBO Kring gemeente Valkenswaard - www.kbo-valkenswaard.nl
Lokale Omroep Valkenswaard, de VOS - www.omroepvalkenswaard.nl/
Nederlands Huisartsen Genootschap - thuisarts.nl
Nederlandse Patienten Consumenten Federatie - www.npcf.nl
Nederlandse Spoorwegen reisinformatie - www.ns.nl/
Ouderensoos Belleman Dommelen - www.ouderensoosbelleman.nl/
Ouderenwinkel Valkenswaard - www.ouderenwinkel.nl
Palliatieve Zorg Brabant - www.palliatievezorginbrabant.nl
Platform Gehandicapten Valkenswaard - www.gehandicaptenvalkenswaard.nl
PVGE Vereniging voor Senioren - www.pvge-aalstwaalre-valkenswaard.nl
Reisplanner Openbaar Vervoer - www.9292ov.nl
Thuiszorgwinkel Medipoint - www.medipoint.nl
Valkenhof - www.valkenhof.com
VOS, de lokale omroep Valkenswaard - www.omroepvalkenswaard.nl/
Webwinkel voor senioren - www.ouderenwinkel.nl
Wijkcommissie Geenhoven - wijkcommissiegeenhoven.nl/
Wijkcommissie Het Gegraaf - www.hetgegraaf.nl/
Wijkcommissie Hoge Akkers - www.hoge-akkers.nl/
Wijkraad Borkel en Schaft - www.borkelenschaft.info
Wijkraad Dommelen - www.wijkraaddommelen.nl/
Woningbelang - www.woningbelang.nl
Woonbedrijf - www.woonbedrijf.com
Zorgbelang Brabant - www.zorgbelang-brabant.nl
Zorgbelang Nederland - www.zorgbelang-nederland.nl/
Zuidzorg - www.zuidzorg.nl