welkom

Contactadressen lokale seniorenbonden

  • KBO (Katholieke Bond van Ouderen) afdeling Valkenswaard
  • KBO (Katholieke Bond van Ouderen) afdeling Dommelen
  • KBO (Katholieke Bond van Ouderen) afdeling Borkel en Schaft
  • PVGE (Vereniging voor senioren) afdeling Aalst-Waalre en Valkenswaard
  • PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond), de lokale organisatie is opgeheven; de landelijke organisatie vindt u onder www.pcob.nl
  • ANBO (Bond voor 50 plussers), de lokale afdeling is opgeheven; de landelijke organisatie vindt u onder www.anbo.nl