welkom

Privacy- en cookiebeleid

Dit is de privacyverklaring van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 17130605. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door deze website en het gebruik van cookies.

De Stichting SeniorenBelang Valkenswaard respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, bijvoorbeeld via het contactformulier, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de website van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard, u dient zich ervan bewust te zijn dat de wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites die via een link op onze website bereikbaar zijn gemaakt. Wij raden u aan om bij het benaderen van websites van derden via onze website telkens het privacy statement en de disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer bij onze website bent ingelogd als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Contact maken met ons Stichtingsbestuur
Via ons "Contactformulier" verstrekt u ons persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden door ons opgeslagen in onze gezamenlijke administratie en worden gebruikt om met u in contact te kunnen treden.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een eventuele overeenkomst tussen u en de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te informeren over onze activiteiten en voor het maken van eventuele afspraken. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) veranderen, of te (laten) verwijderen. Neemt u hiervoor contact op met ons Secretariaat via het contactformulier.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies t.b.v. statistische gegevens en voor het meten van het bezoekgedrag van de website.

Bewaartermijn
Stichting SeniorenBelang Valkenswaard bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

11 december 2012