welkom

Nieuws


Pensioen - feiten en ficties

Pensioenfeiten en pensioenficties - het vervolg
De onrust over de pensioenen neemt hand over hand toe nu de rente verder daalt, waardoor er ook de komende jaren niet geïndexeerd zal worden en er grote kans is dat er volgend jaar op pensioenuitkeringen gekort moet worden. Het waarom daarvan valt niet meer uit te leggen nu ons totale pensioenvermogen maar blijft stijgen en de teller bij de fondsen inmiddels op het duizelingwekkende getal van 1.300 miljard euro staat, ondanks de crisis waar voor vele burgers maar geen einde aan komt.
Alle reden voor een duidelijke uitleg van onze pensioenfondsen over wat er nu werkelijk aan de hand is, zou ik denken. Daarom hebben we de 20 grootste bedrijfstakpensioenfondsen en de Pensioenfederatie de 10 meest voorkomende vragen voorgelegd, in de media afwisselend als feit of fictie neergezet. We kregen nog net geen nul op het rekest. Slechts de Pensioenfederatie en drie bedrijfstakpensioenfondsen reageerden inhoudelijk, maar vaag. Bovendien nemen ze een voorschot op een toekomstige inrichting van ons pensioenstelsel, maar aan politieke vergezichten hebben we even geen behoefte nu er zoveel (mijns inziens onnodige) paniek over ons huidige stelsel bestaat. Het beeld wordt gewekt dat de pensioenfondsen door het ijs zakken, maar die zakken helemaal niet door het ijs. Het zijn de deelnemers die kopje onder gaan in een door de wetgever zelf gecreëerd wak.
Ik ben dan ook ontstemd over de weigering van pensioenfondsen om desgevraagd klip en klaar antwoord te geven en daarmee bij te dragen aan een zuivere discussie. Dat getuigt naar mijn mening van een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel jegens de deelnemers. Maar ook de politiek moet in beweging komen en snel een oplossing bieden voor de onzekerheid waarin vrijwel alle (toekomstige) pensioengerechtigden verkeren. Niet via een tijdelijke noodgreep – die weer tot bezuinigingen elders zou leiden –, maar door de uiterst lage rekenrente te verhogen waarmee pensioenfondsen hun virtuele rendement moeten berekenen. Een iets hogere rekenrente leidt al direct tot een kerngezond financieel plaatje, zelfs al ligt die verhoogde rekenrente nog ver onder de werkelijke rendementen die pensioenfondsen gemiddeld realiseren. Bovendien ben ik het van harte met Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) eens dat deelnemers directe zeggenschap over de pensioenfondsen moeten krijgen (zie interview op pagina 8 e.v. in de apriluitgave van Ons). Het gaat per slot van rekening om ons uitgesteld loon en daar mag geen politiek mee worden bedreven.
Frans Slangen, voorzitter KBO-Brabant


KBO-Brabant telt ruim 130.000 leden die in 300 Afdelingen zijn vertegenwoordigd. De KBO werd ruim zestig jaar geleden in Brabant opgericht en is de grootste vereniging in Brabant en één van de grootste seniorenverenigingen in Nederland. Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Nadzja van der Knaap of Marieke Hageman, communicatiemedewerkers KBO-Brabant, telefoon 073 – 6444066.


 

terug

Zie ook: