welkom

Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (SBV)

SeniorenBelang Valkenswaard

is een plaatselijk actieve stichting

Het bestaat uit vrijwilligers die samen een bestuur vormen en heeft geen leden. Uitgangspunt voor het SBV is, weten wat er leeft bij vijftigplussers in de gemeente en hun belangen behartigen. Het SBV brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente Valkenswaard en houdt daardoor een vinger aan de pols.
Op onze website vindt U informatie over onderwerpen die van belang zijn voor alle senioren in de gemeente Valkenswaard. U krijgt er een beeld van de inzet die wordt gedaan voor het behartigen van de belangen van senioren en vooral over hoe dat op lokaal niveau is ingevuld. Bovendien wordt U van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
040-7850187.

Schrijvers gevraagd bij het SBV

De toename van senioren in Valkenswaard vraagt om meer inzet van de inwoners. Een groeiend aantal senioren betekent immers dat er 'meer handen' nodig zijn op allerlei gebied. Van hulp- en zorgverlening tot het aanbieden van welzijnsactiviteiten. De organisaties en clubs die op dit terrein actief zijn komen handen tekort.
Zo ook het Senioren Belang Valkenswaard (SBV) dat adviserend optreedt naar het lokaal bestuur en informerend actief is voor de achterban: de vijftigplussers.
Het SBV zit verlegen om vrijwilligers die belangstelling hebben voor het volgende.
Mensen die met een website weten om te gaan en vooral ook teksten voor de website kunnen opstellen. En mensen die thuis zijn in het schrijven van artikelen voor de lokale publicatie.
Naast dit praktische werk wordt gevraagd om op jaarbasis zo'n zestal bijeenkomsten bij te wonen.
Wie iets ziet in een van beide vacatures of er vragen over heeft kan mailen naar het secretariaat: sbvsecretariaat@seniorenvalkenswaard.nl of bellen met SBV-voorzitter Ger Philippens,
tel. 040-7850187.

_____________________________________________

Ons secretariaat is te bereiken via:
Postbus 401, 5550 AK VALKENSWAARD
(040) 204 36 97

of per e-mail via:

sbvsecretariaat@seniorenvalkenswaard.nl

Bankrekeningnummer: NL71RABO0152967486

Kamer van Koophandel nr. 17130605

______________________________________________