welkom

De Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (SBV)

wij zijn een plaatselijk actieve stichting

_________________________________________________________

Deze stichting bestaat uit vrijwilligers die samen een bestuur vormen en heeft geen leden. Uitgangspunt voor het SBV is, weten wat er leeft bij vijftigplussers in de gemeente en hun belangen behartigen. Het SBV brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente Valkenswaard en houdt daardoor een vinger aan de pols.
Op onze website vindt U informatie over onderwerpen die van belang zijn voor alle senioren in de gemeente Valkenswaard. U krijgt er een beeld van de inzet die wordt gedaan voor het behartigen van de belangen van senioren en vooral over hoe dat op lokaal niveau is ingevuld. Bovendien wordt U van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Wie vragen heeft over ons kan mailen naar het secretariaat: sbvsecretariaat@seniorenvalkenswaard.nl of bellen met SBV-voorzitter Ger Philippens, telefoon (040) 785 01 87.

_____________________________________________

Ons secretariaat is te bereiken via:
Postbus 401, 5550 AK VALKENSWAARD
(040) 204 36 97

of per e-mail via:

sbvsecretariaat@seniorenvalkenswaard.nl

Bankrekeningnummer: NL71RABO0152967486

Kamer van Koophandel nr. 17130605

______________________________________________