welkom

De Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (SBV)

zet zich in voor de 50-plussers in Valkenswaard!

_________________________________________________________

De stichting bestaat uit vrijwilligers die samen een bestuur vormen. Het SBV weet wat er leeft bij vijftigplussers in de gemeente en behartigt hun belangen. Wij helpen u desgewenst bij uw contacten met instanties (cliëntondersteuning) en brengen gevraagd en ongevraagd advies (onderwerpen) uit aan de gemeente Valkenswaard.
Op deze website vindt U informatie over onderwerpen die van belang zijn voor alle senioren in de gemeente Valkenswaard. U krijgt er een beeld van wat er wordt gedaan voor de senioren en vooral over hoe dat op lokaal niveau is ingevuld (ook de Seniorenmarkt). Bovendien wordt U van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Wie vragen heeft over onze activiteiten kan mailen naar het secretariaat: sbvsecretariaat@seniorenvalkenswaard.nl of bellen met SBV-voorzitter Ger Philippens, telefoon (040) 785 01 87.

Schrijvers gevraagd bij het SBV

De toename van senioren in Valkenswaard vraagt om meer inzet van de inwoners. Een groeiend aantal senioren betekent immers dat er 'meer handen' nodig zijn op allerlei gebied. Van hulp- en zorgverlening tot het aanbieden van welzijnsactiviteiten. De organisaties en clubs die op dit terrein actief zijn, komen handen tekort. Zo ook het Senioren Belang Valkenswaard (SBV) dat adviserend optreedt naar het lokaal bestuur en informerend actief is voor de achterban: de vijftigplussers. Het SBV zit verlegen om vrijwilligers die belangstelling hebben voor het volgende. Mensen die met een website weten om te gaan en vooral ook teksten voor de website kunnen opstellen. En mensen die thuis zijn in het schrijven van artikelen voor de lokale publicatie. Naast dit praktische werk wordt gevraagd om op jaarbasis zo'n zestal bijeenkomsten bij te wonen. Wie iets ziet in een van beide vacatures of er vragen over heeft kan mailen naar het secretariaat of bellen met SBV-voorzitter Ger Philippens, telefoon (040) 785 01 87.

_____________________________________________

Ons secretariaat is te bereiken via:
Postbus 401, 5550 AK VALKENSWAARD
(040) 204 36 97

of per e-mail via:

sbvsecretariaat@seniorenvalkenswaard.nl

Bankrekeningnummer: NL71RABO0152967486

Kamer van Koophandel nr. 17130605

______________________________________________