welkom

De Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (SBV)

zet zich in voor de 50-plussers in Valkenswaard!

_________________________________________________________

De stichting bestaat uit vrijwilligers die samen een bestuur vormen. Het SBV weet wat er leeft bij vijftigplussers in de gemeente en behartigt hun belangen. Wij helpen u desgewenst bij uw contacten met instanties (cliëntondersteuning) en brengen gevraagd en ongevraagd advies (onderwerpen) uit aan de gemeente Valkenswaard.
Op deze website vindt U informatie over onderwerpen die van belang zijn voor alle senioren in de gemeente Valkenswaard. U krijgt er een beeld van wat er wordt gedaan voor de senioren en vooral over hoe dat op lokaal niveau is ingevuld (ook de Seniorenmarkt). Bovendien wordt U van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Wie vragen heeft over onze activiteiten kan mailen naar het secretariaat: sbvsecretariaat@seniorenvalkenswaard.nl

Het SBV is een organisatie die de belangen van de senioren in de Valkenswaardse gemeenschap wil behartigen door een actieve relatie met de gemeente en andere instanties, specifieke projecten en door goede voorlichting aan alle senioren.

_____________________________________________

Ons secretariaat is te bereiken via:
Postbus 401, 5550 AK VALKENSWAARD
(040) 204 36 97

of per e-mail via:

sbvsecretariaat@seniorenvalkenswaard.nl

Bankrekeningnummer: NL71 RABO 01529 67486

Kamer van Koophandel nr. 17130605

______________________________________________